19.05. 2012. u organizaciji Hrvatske udruge leukemija i limfomi Tedi Spalato održao je koncert u HNK Varaždin. Bio je naš gost, ali nije samo spavao, zapjevao nam je. Bilo je prekrasno.